Vår screening­process

En kvinnlig och manlig kollega leende bredvid varandra

1 Uppstartsmöte

Digitalt eller fysiskt

Presentation av verksamheterna och genomgång av tillvägagångssätt.

En man och en kvinna tittar på datorn

2 Screening/­Inventering

Digitalt eller fysiskt

Vi genomlyser processerna via metod: måste ha, behöver ha & önskar ha på plats.

En kvinna i grå kavaj står vid ett glasfönster

3 Genomförande & presentation

Vi paketerar en kundunik lösning utifrån våra paket: BAS, PLUS och PREMIUM.

En glad kvinna framför sin dator

4 Uppföljning

Digitalt eller fysiskt

Efter 3-6 månader följer vi upp arbetet.